Otets Sergiy (1919)

Отец Сергий / Father Sergius

Otets Sergiy (1919)

Raiting: 7 /10

Genre: Drama

Director: Yakov Protazanov, Alexandre Volkoff

Stars: Olga Kondorova and V. Dzheneyeva

Country: Russia

Release date: 14 May 1918

Length: 112 minutes


Top cast

Ivan Mozzhukhin

Ivan Mozzhukhin

Prince Kasatsky, later Father Sergius

Olga Kondorova

Olga Kondorova

Countess Korotkova

V. Dzheneyeva

V. Dzheneyeva

Maria - her daughter

Vladimir Gajdarov

Vladimir Gajdarov

Czar Nikolai I

Nikolai Panov

Nikolai Panov

Kasatsky's father


Natalya Lisenko

Natalya Lisenko

Widow of the merchant Makovkin

Iona Talanov

Iona Talanov

Merchant

Vera Orlova

Vera Orlova

His daughter