Zakroyshchik iz Torzhka (1925)

The Tailor from Torzhok / Закройщик из Торжка

Zakroyshchik iz Torzhka (1925)

Raiting: 6,8 /10

Genre: Comedy

Director: Yakov Protazanov

Stars: Igor Ilyinsky, Olga Zhiznyeva and Anatoli Ktorov

Country: Soviet Union

Release date: 9 April 1925

Length: 65 minutes


Top cast

Igor Ilyinsky

Igor Ilyinsky

Petya Petelkin - Tailor

Olga Zhiznyeva

Olga Zhiznyeva

Young Lady

Anatoli Ktorov

Anatoli Ktorov

Anatoli - Young Lady's Fiancee

Lidiya Deikun

Lidiya Deikun

Widow Melania Ivanovna Shirinki


Iosif Tolchanov

Iosif Tolchanov

V. I. Semizhilov

Serafima Birman

Serafima Birman

Neighbor

Vladimir Uralsky

Vladimir Uralsky

Union Man