Baby Ryazanskie (1927)

Women of Ryazan

Baby Ryazanskie (1927)

Raiting: 7 /10

Genre: Drama

Director: Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya

Stars: Raisa Puzhnaya and Emma Tsesarskaya

Country: Soviet Union

Release date: 13 December 1927

Length: 88 minutes


Top cast

Kuzma Yastrebetsky

Kuzma Yastrebetsky

Wassilij Schironin

Olga Narbekova

Olga Narbekova

Matwejewna, his wife (as O. Narbekova)

Yelena Maksimova

Yelena Maksimova

A soldier widow

Emma Tsesarskaya

Emma Tsesarskaya

Wassilissa


Ivan Savelyev

Ivan Savelyev

Nicolai, the blacksmith

Inna Fyodorova

Inna Fyodorova

(as Inna Fedorova)

E. Safonova

E. Safonova

Aunt Alena