Nanatsu no Umi: Zempen Shojo-hen (1931)

Seven Seas: Part One - Virginity Chapter / Seven Seas: Virginity Chapter / Seven Seas

Nanatsu no Umi: Zempen Shojo-hen (1931)

Raiting: 6,7 /10

Genre: Drama / Romance

Director: Hiroshi Shimizu

Stars: Hiroko Kawasaki, Joji Oka and Ureo Egawa

Country: Japan

Release date: 23 December 1931

Length: 60 minutes


Top cast

Joji Oka

Joji Oka

Takehiko Yagibashi

Ureo Egawa

Ureo Egawa

Yuzuru Yagibashi

Sachiko Murase

Sachiko Murase

Ayako Kirihara

Yukichi Iwata

Yukichi Iwata

Shingo


Ichiro Yuki

Ichiro Yuki

Ichiro Munakata

Hiroko Izumi

Hiroko Izumi

Hisako Yagibashi

Satoko Date

Satoko Date

Yoko Takasugi

Jun Arai

Jun Arai

Yamaman