Putyovka v Zhizn (1931)

Road to Life

Putyovka v Zhizn (1931)

Raiting: 6,8 /10

Genre: Drama

Director: Nikolai Ekk

Stars: Nikolai Batalov and Yvan Kyrlya

Country: Soviet Union

Release date: 12 March 1931

Length: 119 minutes


Top cast

Nikolai Batalov

Nikolai Batalov

Nikolai Sergeiev

Yvan Kyrlya

Yvan Kyrlya

'Dandy' Mustapha

Mikhail Zharov

Mikhail Zharov

Tomka Zhigan, leader of the wild boys


Aleksander Novikov

Aleksander Novikov

Vasha Busa, a Wild Boy

Mariya Andropova

Mariya Andropova

Maria Skriabina, social worker

Vladimir Vesnovsky

Vladimir Vesnovsky

Mr. Rebrov

Mariya Gonfa

Mariya Gonfa

Lelka, aka 'Merizhka'