Nasanunaka (1932)

No Blood Relation / The Stepchild

Nasanunaka (1932)

Raiting: 7,2 /10

Genre: Drama

Director: Mikio Naruse

Stars: Yoshiko Okada and Yukiko Tsukuba

Country: Japan

Release date: 16 December 1932

Length: 94 minutes


Top cast

Shin'yō Nara

Shin'yō Nara

Shunsaku Atsumi

Yukiko Tsukuba

Yukiko Tsukuba

Masako, Atsumi's wife

Fumiko Katsuragi

Fumiko Katsuragi

Kishiyo, Atsumi's mother

Joji Oka

Joji Oka

Masaya Kusakabe

Yoshiko Okada

Yoshiko Okada

Tamae Kiyooka


Ichiro Yuki

Ichiro Yuki

Keiji Makino

Kenichi Miyajima

Kenichi Miyajima

Secretary

Toshiko Kojima

Toshiko Kojima

Shigeko, Atsumi's daughter

Shozaburo Abe

Shozaburo Abe

Gen the Pelican

Kanji Kawahara

Kanji Kawahara

Detective