Jinsei no Onimotsu (1935)

The Burden of Life

Jinsei no Onimotsu (1935)

Raiting: 6,4 /10

Genre: Drama

Director: Heinosuke Gosho

Stars: Tatsuo Saitō, Mitsuko Yoshikawa and Masao Hayama

Country: Japan

Release date: 10 December 1935

Length: 66 minutes


Top cast

Tatsuo Saitō

Tatsuo Saitō

Shozo Fukushima

Mitsuko Yoshikawa

Mitsuko Yoshikawa

Tamako Fukushima

Masao Hayama

Masao Hayama

Hirokazu Fukushima

Yoshiko Tsubouchi

Yoshiko Tsubouchi

Takako Komiyama

Kinuyo Tanaka

Kinuyo Tanaka

Itsuko Kuriyama


Tokuji Kobayashi

Tokuji Kobayashi

Shunkichi Kuriyama

Kenji Oyama

Kenji Oyama

Takako's husband Komiyama

Shin Saburi

Shin Saburi

Kimimasa Hashimoto