Shukujo wa Nani o Wasureta Ka (1937)

What Did the Lady Forget? / 淑女は何を忘れたか

Shukujo wa Nani o Wasureta Ka (1937) - poster

Raiting: 6,9 /10

Genre: Comedy

Director: Yasujirô Ozu

Stars: Sumiko Kurishima, Tatsuo Saitō and Michiko Kuwano

Country: Japan

Release date: 3 March 1937

Length: 71 minutes


Top cast - Shukujo wa Nani o Wasureta Ka (1937)

Sumiko Kurishima

Sumiko Kurishima

Tokiko, madam in Kojimachi

Tatsuo Saitō

Tatsuo Saitō

Komiya

Michiko Kuwano

Michiko Kuwano

Setsuko

Shūji Sano

Shūji Sano

Okada

Takeshi Sakamoto

Takeshi Sakamoto

Sugiyama


Chōko Iida

Chōko Iida

Chiyoko Sugiyama

Ken Uehara

Ken Uehara

Movie star

Mitsuko Yoshikawa

Mitsuko Yoshikawa

Mitsuko, widow in Denen-chofu

Masao Hayama

Masao Hayama

Fujio

Tomio Aoki

Tomio Aoki

Tomio


Trailer - Shukujo wa Nani o Wasureta Ka (1937)