Gasu Ningen Dai Ichigo (1960)

The Human Vapor

Gasu Ningen Dai Ichigo (1960) - poster

Raiting: - /10

Genre: Action

Director: Ishirô Honda

Stars: Tatsuya Mihashi, Kaoru Yachigusa and Yoshio Tsuchiya

Country: Japan

Release date: 11 December 1960

Length: 92 minutes


Top cast - Gasu Ningen Dai Ichigo (1960)

Yoshio Tsuchiya

Yoshio Tsuchiya

Mr. Mizuno

Kaoru Yachigusa

Kaoru Yachigusa

Fujichiyo Kasuga

Tatsuya Mihashi

Tatsuya Mihashi

Detective Okamoto

Keiko Sata

Keiko Sata

Reporter Kyoko


Yoshifumi Tajima

Yoshifumi Tajima

Detective Inspector

Hisaya Itô

Hisaya Itô

Police Scientist

Tatsuo Matsumura

Tatsuo Matsumura

Editor Ikeda

Fuyuki Murakami

Fuyuki Murakami

Dr. Sano

Yoshio Kosugi

Yoshio Kosugi

Mean Detective


Trailer - Gasu Ningen Dai Ichigo (1960)