Ibun Sarutobi Sasuke (1965)

Samurai Spy

Ibun Sarutobi Sasuke (1965) - poster

Raiting: 7,1 /10

Genre: Action

Director: Masahiro Shinoda

Stars: Eiji Okada, Kōji Takahashi and Tetsurô Tanba

Country: Japan

Release date: 10 July 1965

Length: 102 minutes


Top cast - Ibun Sarutobi Sasuke (1965)

Kōji Takahashi

Kōji Takahashi

Sarutobi Sasuke

Shintarô Ishihara

Shintarô Ishihara

Saizo Kirigakure

Eitarō Ozawa

Eitarō Ozawa

Shigeyuki Koremura

Kei Satō

Kei Satō

Takanosuke Nojiri

Rokkō Toura

Rokkō Toura

Mitsuaki Inamura


Tetsurô Tanba

Tetsurô Tanba

Sakon Takatani

Eiji Okada

Eiji Okada

Tatewaki Koriyama

Seiji Miyaguchi

Seiji Miyaguchi

Jinnai-Kazutaka Horikawa

Minoru Hodaka

Minoru Hodaka

Genba Kuni