Kaijûtô no Kessen: Gojira no Musuko (1967)

Son of Godzilla / De Zoon van Godzilla

Kaijûtô no Kessen: Gojira no Musuko (1967) - poster

Raiting: 5,2 /10

Genre: Action

Director: Jun Fukuda

Stars: Tadao Takashima, Akira Kubo and Bibari Maeda

Country: Japan

Release date: 16 December 1967

Length: 84 minutes


Top cast - Kaijûtô no Kessen: Gojira no Musuko (1967)

Tadao Takashima

Tadao Takashima

Dr. Kusumi

Akira Kubo

Akira Kubo

Goro Maki

Bibari Maeda

Bibari Maeda

Riko (Saeko) Matsumiya

Akihiko Hirata

Akihiko Hirata

Fujisaki

Yoshio Tsuchiya

Yoshio Tsuchiya

FurukawaTrailer - Kaijûtô no Kessen: Gojira no Musuko (1967)