Gojira tai Hedorâ (1971)

Godzilla vs. The Smog Monster / Godzilla vs. Hedorah / Satan's Creatuur

Gojira tai Hedorâ (1971) - poster

Raiting: 6,1 /10

Genre: Action

Director: Yoshimitsu Banno

Stars: Toshie Kimura and Hiroyuki Kawase

Country: Japan

Release date: 24 July 1971

Length: 96 minutes


Top cast - Gojira tai Hedorâ (1971)

Akira Yamanouchi

Akira Yamanouchi

Dr. Yano

Toshie Kimura

Toshie Kimura

Toshie Yano

Hiroyuki Kawase

Hiroyuki Kawase

Ken Yano

Keiko Mari

Keiko Mari

Miki Fujiyama

Toshio Shiba

Toshio Shiba

Yukio Keuchi


Yukihiko Gondô

Yukihiko Gondô

Mean General

Eisaburo Komatsu

Eisaburo Komatsu

Fisherman

Tadashi Okabe

Tadashi Okabe

Scientist

Wataru Ômae

Wataru Ômae

Helpless Police Officer

Susumu Okabe

Susumu Okabe

Interviewer


Trailer - Gojira tai Hedorâ (1971)