Joshuu Sasori: Kemono-beya (1973)

Female Prisoner Scorpion: Beast Stable

Joshuu Sasori: Kemono-beya (1973) - poster

Raiting: 6,9 /10

Genre: Action

Director: Shunya Itô

Stars: Meiko Kaji, Yayoi Watanabe and Reisen Ri

Country: Japan

Release date: 29 July 1973

Length: 87 minutes


Top cast - Joshuu Sasori: Kemono-beya (1973)

Meiko Kaji

Meiko Kaji

Nami Matsushima

Mikio Narita

Mikio Narita

Detective Kondo

Reisen Ri

Reisen Ri

Katsu

Seiya Satô

Seiya Satô

Takahashi


Mitsuru Mori

Mitsuru Mori

Shinobu

Kôji Nanbara

Kôji Nanbara

Sameshima

Kōji Fujiyama

Kōji Fujiyama

Yamazaki


Trailer - Joshuu Sasori: Kemono-beya (1973)