Kamen Raidaa Bui Surii Tai Desutoron Kaijin (1973)

Kamen Rider V3 vs. Destron

Kamen Raidaa Bui Surii Tai Desutoron Kaijin (1973) - poster

Raiting: - /10

Genre: Action

Director: Minoru Yamada

Stars: Hiroshi Miyauchi

Country: Japan

Release date: 18 July 1973

Length: -


Top cast - Kamen Raidaa Bui Surii Tai Desutoron Kaijin (1973)

Hiroshi Miyauchi

Hiroshi Miyauchi

Shiro Kazami / Kamen Rider V3

Hiroshi Fujioka

Hiroshi Fujioka

Takeshi Hongo / Kamen Rider 1

Takeshi Sasaki

Takeshi Sasaki

Hayato Ichimonji / Kamen Rider 2

Akiji Kobayashi

Akiji Kobayashi

Tobei Tachibana

Hizuru Ono

Hizuru Ono

Junko Tama


Hideki Kawaguchi

Hideki Kawaguchi

Shigeru Tama

Hideo Nihei

Hideo Nihei

Doctor Tetsuo Okita

Momoe Mori

Momoe Mori

Hiroko Okita

Jotaro Senba

Jotaro Senba

Doctor G

GorĂ´ Naya

GorĂ´ Naya

Destron Chief (voice)