Hou Ying Quan (1985)

The Shaolin Drunk Monkey

Hou Ying Quan (1985) - poster

Raiting: - /10

Genre: Action

Director: Godfrey Ho

Stars: Elton Jeong Jin-Hwa, Eagle Kim Young-Il and Mike Wang Ryong

Country: Hong-Kong

Release date: 1 November 1981

Length: 84 minutes


Top cast - Hou Ying Quan (1985)

Eagle Kim Young-Il

Eagle Kim Young-Il

Silver Eagle

Bruce Jang Il-Sik

Bruce Jang Il-Sik

Old Master Of Shaolin Temple


Kim Wuk

Kim Wuk

Silver Eagle's Main Thug

Kuk-Jeong-Hwan

Kuk-Jeong-Hwan

Mr. Wang

Kwon Seong-Yeong

Kwon Seong-Yeong

Silver Eagle's Thug

Lee Kwon-Wu

Lee Kwon-Wu

Silver Eagle's Thung


Trailer - Hou Ying Quan (1985)