Shuto Kôsoku Toraiaru 2 (1990)

Freeway Speedway 2 / Megalopolis Express Way Trial 2

Shuto Kôsoku Toraiaru 2 (1990)

Raiting: 7 /10

Genre: Action / Adventure

Director: Shûji Kataoka

Stars: Daisuke Nagakura, Naomi Serizawa and Minoru Toyoshima

Country: Japan

Release date: 6 July 1990

Length: 90 minutes


Top cast

Daisuke Nagakura

Daisuke Nagakura

Takahiro Yamane

Minoru Toyoshima

Minoru Toyoshima

Z32 owner

Ikuo Fukuda

Ikuo Fukuda

White Supra owner


Arthur Kuroda

Arthur Kuroda

Takahiro Yamane's friend

Saori Saito

Saori Saito

Takahiro Yamane's girlfriend