Sto Dney Do Prikaza (1990)

100 Days before the Command / Сто Дней До Приказа

Sto Dney Do Prikaza (1990)

Raiting: 5,3 /10

Genre: Drama

Director: Hussein Erkenov

Stars: Oleg Vasilkov and Roman Grekov

Country: Soviet Union

Release date: 1 February 1991

Length: 71 minutes


Top cast

Vladimir Zamanskiy

Vladimir Zamanskiy

The Unknown Man

Armen Dzhigarkhanyan

Armen Dzhigarkhanyan

Brigade Commander


Sergei Rozhentsev

Sergei Rozhentsev

Titarenko

Sergey Bystritskiy

Sergey Bystritskiy

Senior Lieutenant Umnov

Sergey Semyonov

Sergey Semyonov

Captain