Howaitoauto (2000)

Whiteout / ホワイトアウト

Howaitoauto (2000) - poster

Raiting: - /10

Genre: Action

Director: Setsurô Wakamatsu

Stars: Yuji Oda, Nanako Matsushima and Ken Ishiguro

Country: Japan

Release date: 19 August 2000

Length: 129 minutes


Top cast - Howaitoauto (2000)

Yuji Oda

Yuji Oda

Teruo Togashi

Nanako Matsushima

Nanako Matsushima

Chiaki Hirakawa

Koichi Sato

Koichi Sato

Masahiko Utsuki

Ken Ishiguro

Ken Ishiguro

Kazushi Yoshioka

Mitsuru Fukikoshi

Mitsuru Fukikoshi

Yoshito Kasahara


Katsuo Nakamura

Katsuo Nakamura

Kaoru Okuda

Mitsuru Hirata

Mitsuru Hirata

Yoshimitsu Iwazaki

Saishin Kudo

Saishin Kudo

Shingo Tozuka

Masato Furuoya

Masato Furuoya

Kensuke Fujimaki