Geisha vs Ninja (2008)

Geisha vs Ninjas / Geisha Assassin

Geisha vs Ninja (2008) - poster

Raiting: - /10

Genre: Action

Director: Gô Ohara

Stars: Minami Tsukui, Nao Nagasawa and Masaki Nomura

Country: Japan

Release date: 27 September 2008

Length: 80 minutes


Top cast - Geisha vs Ninja (2008)

Minami Tsukui

Minami Tsukui

Kotono / Kotomi Yamabe

Shigeru Kanai

Shigeru Kanai

Katagiri Hyo-e / Samurai

Nao Nagasawa

Nao Nagasawa

Kumiichi / Ninja woman

Taka Okubo

Taka Okubo

Toji / Priest

Satoshi Hakuzen

Satoshi Hakuzen

Go-an / Monk


Shuji Korimoto

Shuji Korimoto

Assassin

Kaori Sakai

Kaori Sakai

Ainu woman

Yasutaka Yuuki

Yasutaka Yuuki

Ronin #1

Makoto Kai

Makoto Kai

Ronin #2

Uran Miyano

Uran Miyano

Kotomi as Geisha Child


Trailer - Geisha vs Ninja (2008)