Hai Kikku Gâru! (2009)

High-Kick Girl! / High Kick Girl!

Hai Kikku Gâru! (2009) - poster

Raiting: - /10

Genre: Action

Director: Fuyuhiko Nishi

Stars: Rina Takeda, Tatsuya Naka and Sayaka Akimoto

Country: Japan

Release date: 30 May 2009

Length: 81 minutes


Top cast - Hai Kikku Gâru! (2009)

Rina Takeda

Rina Takeda

Kei Tsuchiya

Tatsuya Naka

Tatsuya Naka

Yoshiaki Matsumura

Kyôji Amano

Kyôji Amano

Kenga

Mayu Gamou

Mayu Gamou

Hien


Akihito Yagi

Akihito Yagi

Kuuken

Ryûki Takahashi

Ryûki Takahashi

Ryousuke Nakama

Masahiro Sudo

Masahiro Sudo

Ryuusoku


Trailer - Hai Kikku Gâru! (2009)