Kari-gurashi no Arietti (2010)

The Secret World of Arrietty / Arrietty / The Borrower Arrietty / 借りぐらしのアリエッティ

Kari-gurashi no Arietti (2010) - poster

Raiting: 7,5 /10

Genre: Animation

Director: Hiromasa Yonebayashi

Stars: Mirai Shida, Ryunosuke Kamiki and Tatsuya Fujiwara

Country: Japan / United States

Release date: 16 July 2010

Length: 94 minutes


Top cast - Kari-gurashi no Arietti (2010)

Mirai Shida

Mirai Shida

Arrietty (voice)

Ryunosuke Kamiki

Ryunosuke Kamiki

Shou (voice)

Tomokazu Miura

Tomokazu Miura

Pod (voice)

Keiko Takeshita

Keiko Takeshita

Sadako Maki (voice)

Kirin Kiki

Kirin Kiki

Haru (voice)


Shinobu Ôtake

Shinobu Ôtake

Homily (voice)

Tatsuya Fujiwara

Tatsuya Fujiwara

Spiller (voice)


Trailer - Kari-gurashi no Arietti (2010)