Hero Mania: Seikatsu (2016)

Maniac Hero

Hero Mania: Seikatsu (2016) - poster

Raiting: - /10

Genre: Action

Director: Keisuke Toyoshima

Stars: Masahiro Higashide, Tsurutaro Kataoka and Nana Komatsu

Country: Japan

Release date: 7 May 2016

Length: 109 minutes


Top cast - Hero Mania: Seikatsu (2016)

Masahiro Higashide

Masahiro Higashide

Hidetoshi Nakatsu

Masataka Kubota

Masataka Kubota

Makoto Toshida

Nana Komatsu

Nana Komatsu

Terasawa Kaori

Tsurutaro Kataoka

Tsurutaro Kataoka

Kusaka Kozo

Eiichiro Funakoshi

Eiichiro Funakoshi

Tadashi UnoTrailer - Hero Mania: Seikatsu (2016)