Hai Phuong (2019)

Furie / Hai Phượng

Hai Phuong (2019) - poster

Raiting: 6,4 /10

Genre: Action

Director: Le-Van Kiet

Stars: Veronica Ngo, Phan Thanh Nhiên and Phạm Anh Khoa

Country: Vietnam

Release date: 22 February 2019

Length: 98 minutes


Top cast - Hai Phuong (2019)

Veronica Ngo

Veronica Ngo

Hai Phượng

Thanh Hoa

Thanh Hoa

Thanh Sói


Lê Trang

Lê Trang

Y tá Trang (Trang's Nurse)


Trailer - Hai Phuong (2019)